top of page
Erica – Medlem på Fontenehuset Trondheim

"Nå gleder jeg meg til å legge meg, for morgendagen kan ikke komme fort nok. Fontenehuset er fellesskapet jeg alltid har drømt om. Det har gitt meg en livskvalitet og en følelse av egenverdi jeg aldri hadde trodd jeg kom til å kjenne på"

 

—  Erica

FONTENEHUSET TRONDHEIM

Et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker med psykiske helseutfordringer hvor man får støtte til å nå sine mål - enten det er jobb, studier eller aktiv samfunnsdeltakelse.

Hva tilbyr Fontenehuset?

Arbeidsorientert dag

Hos oss drifter vi tilbudet ved å gjøre små og store oppgaver side om side – arbeid er både metode og mål. 

Lavterskeltilbud

Det trengs ingen henvisning eller søknad for å begynne hos oss. Det viktigste for oss er å bli kjent med det enkelte mennesket – uten fokus på diagnose.

Jobb- og studiestøtte

Her kan man få hjelp til å finne jobb, skrive søknad, oppdatere CV og øve til intervjuer. Vi kan også hjelpe med studiestøtte.

Gratis og livslangt medlemskap

Å være medlem på Fontenehuset koster ingenting. For medlemmer som begynner i jobb eller studier, er det alltid mulig å fortsette å bruke huset.

Følg oss på Instagram

bottom of page