top of page

Fontenehusmodellen

Gode liv – ikke bare behandling

På fontenehus er arbeid og relasjon både metode og mål, og man får mulighet til å prøve seg ut innenfor trygge rammer. Vi har tillit til at den enkelte vet best i sitt eget liv. Det å bli bedre, og det å bli frisk, handler ikke bare om behandling og medisinsk oppfølging. Erfaring viser at tilhørighet, mestring og meningsfullhet er like viktige faktorer på vegen mot bedre psykisk helse, og – for de som er klar for det – studier eller jobb.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Fontenehuset Trondheim er ett av 21 fontenehus i Norge. Vi samarbeider tett om faglig utvikling, kommunikasjon, lobbyvirksomhet og markedsføring. I tillegg er alle norske fontenehus en del av Clubhouse International; et internasjonalt samarbeid som blant annet utarbeider og reviderer retningslinjer for drift. Clubhouse International er ansvarlig for sertifisering og godkjenning av fontenehus. Det første Fontenehuset i Norge ble etablert i 1995, og internasjonalt stammer modellen fra 1948. Fontenehus anerkjennes av American Psychological Association (APA) som en virksom modell for rehabilitering. Les mer på Clubhouse International

Retningslinjer

Fontenehus driftes etter 37 standarder som beskriver målbildet vi skal strekke oss etter. Disse sier blant annet at medlemskap er frivillig og livslangt, at alle medlemmer har like muligheter til å delta på huset, og at huset skal driftes ved å løse arbeidsoppgaver side om side. For å kunne akkrediteres av Clubhouse International, må huset evalueres og godkjennes i henhold til disse retningslinjene.

Se standardene våre på Fontenehus Norge

bottom of page