top of page
Bli medlem

Hvordan bli medlem?

1. Omvisning

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å avtale en omvisning. Du trenger ingen henvisning, men kan gjerne ha med deg noen du er trygg på. På omvisningen blir du tatt imot i resepsjonen, og vi viser fram og forteller om huset vårt. Omvisningen tar ca. en time, og mot slutten spør vi om du ønsker å avtale et andregangsbesøk.

2. Mulig medlem

På andregangsbesøket inviterer vi deg med på et arbeidsmøte, og du blir inkludert i de arbeidsoppgavene du selv vil ta del i. Vi har også en andregangssamtale hvor du registreres som «mulig medlem». Da kan du prøve deg på Fontenehuset noen ganger for å finne ut om dette tilbudet passer for deg, før du melder deg inn som medlem.

3. Medlemskap

Medlemskap på Fontenehuset er gratis og uten tidsbegrensning. Du kan bruke Fontenehuset parallelt med jobb, studier eller andre aktiviteter, og du kan bruke Fontenehuset som din arbeidsplass. Som medlem blir du en del av – og du bidrar til å skape – et trygt og godt arbeidsmiljø. 

Hvordan kan et medlemskap hjelpe deg?

Fellesskap og tilhørighet

Her kan du være en del av et felleskap som jobber sammen mot et felles mål. Det å jobbe side om side gjør at vi bygger tilhørighet og relasjoner, og du får mulighet til å kalle noen kollega. Arbeidsdagen kan by på gode samtaler, latter, vennskap og et sted å høre til – du blir sett og møtt for den du er.

Livsmestring

Å være medlem på Fontenehuset gir deg mulighet til å ta på deg reelt ansvar. Dette skaper eierskap og engasjement, som igjen legger et grunnlag for å bygge seg opp, komme inn i rutiner og døgnrytme. Naturlige samarbeidssituasjoner gir gode forutsetninger for å lære eller øve på positivt sosialt samspill.

Egenverdi

Det å ha en jobb å gå til gir en følelse av å være en del av samfunnet. Her er du verken bruker eller pasient – du er medlem, og er med på å utvikle tilbudet. Det gir en følelse av egenverdi når man bidrar med noe meningsfylt i løpet av en dag, og her er både små og store oppgaver like viktige for å drifte huset.

bottom of page