top of page
Utsiden av Fontenehuset Trondheim i Dronningens gate 15

Om oss

Vi holder til i 5. og 6. etasje i Dronningens gate 15, og er et tilbud for alle over 16 år som har behov for oss. Fontenehuset Trondheim åpnet i 2019 som hus nummer 14 i Norge.

Alt arbeid i Fontenehuset er lagt opp til å hjelpe medlemmer å gjenvinne egenverdi, mening og selvtillit. Gjennom en arbeidsorientert hverdag skaper medlemmer og medarbeidere et miljø og en kultur der fokuset ligger på hver enkelt sine ressurser og ferdigheter. Slik skapes et trygt rom for prøving og feiling gjennom meningsfulle arbeidsoppgaver som formes, mestres og løses i fellesskap.

Om oss

Vår arbeidsdag

På huset har vi mange varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver. To ganger om dagen har vi arbeidsmøter hvor alle som deltar kan påta seg oppgaver og ansvar. Alt som skjer hos oss baserer seg på frivillighet. Hvor mye man er på huset og hvilke arbeidsoppgaver man påtar seg, velger man selv. Det viktigste er at man bidrar inn i felleskapet og tar del i den arbeidsorienterte dagen. Man trenger ikke arbeidserfaring for å delta i arbeidet. Det er tilstrekkelig med pågangsmot og lyst til å lære! 

Vår arbeidsdag

Kjøkken og drift

På kjøkken og drift kan man være med i oppgaver som planlegging av innkjøp og ukemeny, handling av råvarer, matlaging, oppvask, regnskapsføring, og å sørge for at kjøkkenet følger mattilsynets standarder. Her jobber vi også med vedlikehold og renhold av lokaler, HMS-arbeid, og andre praktiske oppgaver knyttet til driften av huset.

Kjøkkenarbeid på Fontenehuset Trondheim
Kjøkken
Kontorarbeid på Fontenehuset Trondheim

Kontor

På kontor kan man være med i oppgaver som å registrere antallet frivillige arbeidstimer, føre regnskap, sitte i resepsjonen, svare på telefon og e-post, eller ha omvisninger. I tillegg må det utføres forefallende kontorarbeid, som å hente og sende post, og å holde kontorenheten ren og ryddig.

Kontor

Media og kommunikasjon

På media og kommunikasjon kan man være med i oppgaver knyttet til markedsføring, sosiale medier, hjemmeside og fontenehusets eget magasin. Eksempler på arbeidsoppgaver er design og layout, tekstskriving, korrekturlesing, illustrering, foto og mye mer.

Media- og kommunikasjonsarbeid på Fontenehuset Trondheim
Media
Støtte til jobb og studier på Fontenehuset Trondheim

Jobb og studier

Ved Fontenehuset kan man få støtte til å komme tilbake til, eller i gang med studier eller jobb. Vi kan bistå med å utforme CV og søknad, hjelpe med å øve til et intervju, eller lete etter ledige stillinger. Hos oss kan man også få støtte til å søke på riktig studium, veiledning knyttet til lånekassen, stipendordninger og økonomi, og det er mulig å få leksehjelp.

Jobb og studier
Ung på huset

Ung på huset

Ung-gruppa er for alle mellom 16 og 30 år. Her kan man bidra i et arbeidsfellesskap med jevnaldrende og få støtte til jobb og utdanning. Det er ukentlige møter, hvor man kan være med å påvirke hvordan ung-gruppa skal driftes og utvikles. I tillegg er det et eget fritidstilbud en gang i måneden, hvor man får muligheten til å bli kjent med hverandre gjennom andre aktiviteter enn arbeid.  

Photo 11-07-2019, 17 42 46.jpg
Brosjyre

Ønsker du å dele informasjon om oss til andre, kan du laste ned informasjonsheftet vårt her:

bottom of page